Ons geduld werd beloond bij Miyatora (tot ergernis van anderen)